نرم افزار های آندرویید

اتوماجیک * اتوماسیون 1.31.0 نرم افزار

4AppsApk.com سعی کنید به آخرین نسخه "اتوماجیک * اتوماسیون 1.31.0 نرم افزار" برای تلفن آندروید خود. این برنامه متعلق به دسته نرم افزار های آندرویید. این فایل APK آخرین بار در ژوئن به روز 9, 2017 در 1:30 ساعت. را انتخاب کنید و دانلود از لینک دانلود زیر را مستقیم برای شروع را دریافت فایل APK برای "اتوماجیک * اتوماسیون 1.31.0 نرم افزار", و سپس فایل انتقال به کارت SD گوشی آندروید خود را و استفاده از یک مدیر فایل است شما ترجیح می دهید به فهرست و آن را نصب کنید. شما آندروید نیاز 4.0.3 نسخه یا بالاتر برای نصب این برنامه.

Automagic Automation 1.31.0 نرم افزار

اتوماجیک * اتوماسیون 1.31.0 نرم افزار

Automagic Premium allows you, to automate your اندروید device with flowcharts.
Free evaluation version:
HTTP://automagic4android.com/en/evaluation

Automagic Premium helps to automate many operations, مثلا:

-change settings depending on location
-send every SMS as a mail to GMail
-automatically reply to an incoming SMS
-turn off Wifi when the battery is almost empty
-turn off Wifi when you leave your home, turn Wifi on when you arrive at home
-turn on the airplane e in the evening and turn it off in the morning (اندروید 4.2+ requires root)
-make weekly backups of files
-automagically start recording a task in Gleeo Time Tracker when you enter your workplace and stop recording when you leave
and much more…

Follow us on Twitter:

Visit our website and forum for more information:
HTTP://automagic4android.com/en/

Please don’t report bugs to the Google Play Store comments, since we can not get in contact with you to fix the problem.

امکانات:

-flows can be defined graphically like a flowchart
-live view of executing flows
-flows can be exchanged with other users by mail and forum
-triggers/conditions/actions can be reused in different flows
-complex flows with parallel actions and loops are possible

Available Triggers:

-App Task Ended
-App Task Started
-Auto Sync State
-سطح باتری
-Battery Low Condition
-Bluetooth Device Connected
-Bluetooth Device Disconnected
-Bluetooth State
-تقویم
-Car UI e
-Desk UI e
-Device Orientation
-Display State
-Dock Event
-Gleeo Recording Started
-Gleeo Recording Stopped
-Global Variable
-Google Calendar Event
-تماس های ورودی
-محل
-NFC Tag
-Outgoing Call
-Periodic Location Update
-Periodic Timer
-Power Connected
-SMS Receive
-Shake
-میانبر
-Storage Media Event
-زمان
-WiFi Connected
-WiFi Disconnected
-WiFi Scan Results Available
-Wired Headset Plugged
-… more on http://automagic4android.com/en/help/components-triggers/

Available Conditions:

-Airplane e On
-App Process Running
-App Task Running
-Auto Sync Enabled
-سطح باتری
-Bluetooth Enabled
-Call State
-Confirmation Dialog
-Debug Dialog
-Device Orientation
-Dock State
-Expression
-Flow Enabled
-Gleeo is Recording
-Google Calendar Event
-محل
-Location Entering
-Location Provider Enabled
-Mobile network Enabled*
-Music Active
-شب ه
-Power Connected
-Roaming
-Screen On
-Service Running
-Time Range
-UI e
-WiFi Available
-WiFi Connected
-WiFi State
-… more on http://automagic4android.com/en/help/components-conditions/

Available Actions:

-Copy File
-Copy Text to Clipboard
-Download URL
-Dropbox Upload File
-Enable WiFi Access Point
-Execute Command
-Execute Flows
-FTP Upload File
-Gleeo Filesystem Export
-Gleeo Start Recording
-Gleeo Stop Recording
-HTTP Request
-Init Variable Random Number
-Init Variables Gleeo Recording
-Input Dialog
-کشتن برنامه
-Launch App
-Lock Device
-Mail with Gmail
-Map Values
-Notification on Screen
-Notification on Statusbar
-Open URL in Browser
-Scan Barcode
-خط
-ارسال پیامک
-Set Airplane e (requires root on Android 4.2+)
-Set Audio Stream Volume
-Set Auto Sync State
-Set Bluetooth State
-Set Car UI e
-Set Flow State
-Set Keyguard State*
-Set Mobile network State*
-Set Night e
-Set Ringer e
-Set Screen Brightness
-Set Screen Timeout
-Set USB Tethering State*
-تنظیم پس زمینه
-Set WiFi Sleep Policy
-Set WiFi State
-Set Wifi Tethering State*
-Sleep
-Sound
-Speech Output
-Start Recording Audio
-Stop Recording Audio
-Turn Screen On
-لرزیدن
-WiFi Scan
-Write to File
-… more on http://automagic4android.com/en/help/components-actions/

* This function is not officially supported by Android and might not work on all devices.

چه خبر
1.31
-new triggers: Media Session Changed, Content Provider Changed
-new conditions: Android Wear Device Connected, ...
-new actions: Init Variable Package Info, ...
-extended Android Wear triggers, conditions and actions to support multiple connected Android Wear watches
-added experimental support to write files on secondary external storage/SD cards (اندروید 5+)
-added script functions to call java methods

اطلاعات برنامه:
نام نرم افزار : اتوماجیک * اتوماسیون
نام بسته : ch.gridvision.ppam.androidautomagic
برگرد .md5 : 2397e01a20645e878246a6337786ab5e
اندروید حجم : 7.79 MB
به روز رسانی در فروشگاه بازی : جولای 16, 2016
نام نسخه & رمز: v1.31.0(4001)

الزامات: 4.0+

  • دانلود نرم افزار
  • دانلود APK لینک 2

ما به خرید توصیه / خرید این برنامه از بازی فروشگاه و یا به وب سایت رسمی برای لذت بردن از برنامه بدون وقفه. این فایل apk فقط برای استفاده دادگاه / صفحه اصلی.

این اعلان را به اشتراک گذارید:

پیام بگذارید