نرم افزار های آندرویید

Bluelight Filter for Eye Care FULL v1.91 Apk

4AppsApk.com سعی کنید به آخرین نسخه "Bluelight Filter for Eye Care FULL v1.91 Apk" برای تلفن آندروید خود. این برنامه متعلق به دسته نرم افزار های آندرویید. این فایل APK آخرین بار در اکتبر به روز 16, 2019 در 10:50 صبح. را انتخاب کنید و دانلود از لینک دانلود زیر را مستقیم برای شروع را دریافت فایل APK برای "Bluelight Filter for Eye Care FULL v1.91 Apk", و سپس فایل انتقال به کارت SD گوشی آندروید خود را و استفاده از یک مدیر فایل است شما ترجیح می دهید به فهرست و آن را نصب کنید. شما آندروید نیاز 4.0.3 نسخه یا بالاتر برای نصب این برنامه.

bluelight-filter-for-eye-care-v1-80-patched-apk

☆ Avoid Eye Strain

Bluelight from your smartphone or tablet causes strain on your eyes and keeps you from falling asleep at night.
This app adjusts your screen color to reduce the blue light and helps your eyes to relax, making it easier for you to fall asleep.

☆ Features

▽ Free Screen Filter App to Protect Your Eyes
You can reduce the strain on your eyes easily.
It’s simple but effective!
All you have to do is launch this app.

▽ Screen Filter with Natural Color
This app’s filter has a natural color so you can read news, emails and websites clearly.
This app doesn’t dim the screen but adjusts the screen color to reduce blue light which causes strain on your eyes.

▽ Easy Operation
It’s easy to turn on or off with just one tap.
You can adjust the opacity of the filter.
Choose between 5 different filter colors.

▽ Turn On or Off Quickly and Easily
You can choose to show or hide a filter icon in the status bar, making it easy to tweak the settings at any time.

▽ Startup Automatically
You can choose whether or not the filter launches on startup.

▽ Eye Care in your Smartphone or Tablet
This app works on most smartphones such as Samsung Galaxy, HTC ONE Xperia and so on. It also works on tablets such as Nexus 7, رابطه 10, ASUS MeMO Pad, Acer ICONIA and more!

▽ Simple App
This app doesn`t use your battery except when setting up the filter, since it only adjusts the color temperature and the lux the memory usage is low too.

چه خبر
مشکل برطرف شد ( New notification design for اندروید 5.0.)

نیاز به آندروید: 2.3 و تا

این اعلان را به اشتراک گذارید:

پیام بگذارید