در حال جستجو برای این برنامه اندروید? 4AppsApk امتحان کنید به وزارت دفاع و یا آخرین نسخه از "Free Download Noorani Qaida Arabic Alphabets Ver 1.1. Apk APP for Android" برای تلفن / دستگاه قرص آندروید خود را. این برنامه متعلق به دسته نرم افزار های آندرویید. برای دریافت فایل APK برای "Free Download Noorani Qaida Arabic Alphabets Ver 1.1. Apk APP for Android", را انتخاب کنید و آن را دانلود به طور مستقیم از لینک زیر و سپس فایل را به کارت SD از گوشی آندروید خود حرکت می کند و با استفاده از مدیر فایل است که شما ترجیح می دهید به فهرست و نصب. برای نصب برنامه, شما نیاز آندروید 4.0.3 یا نسخه بالاتر.

Noorani Qaida Arabic Alphabets

 

شرح

Noorani Qaida is a free application specifically designed to educate Muslim kids and adults who are naïve to correctly reading Arabic Quran with perfection. If you are looking forward to learn to read Quran in Arabic, then Noorani Qaida is the first tutor in form of اندروید application, which will educate you in learning Quran in a tremendous way. Its features are simplest to use and easy to understand which increases the interest of the user in learning. Here are some reasons why you must opt for Noorani Qaida app developed byQuranReading.com:Chapters – Unlike others, this app is categorized in forms of chapters, which are 17 in total. Starting from the basics Arabic alphabets, the user is preceded towards forming words and then sentences using the right pronunciation of alphabets.Audio Recitation – Besides the categorized chapters of Noorani Qaida, the app also entails the audio recitation of the alphabets, words, and sentences, which will help in comprehending the right pronunciation of Arabic words and sentences. This further will enable the Muslim Kids and Adults in developing understanding on how to be able to read the chapters and verses of Quran in the right way.In short, Noorani Qaida serves as a Quran Teaching Applicationwhich will help in improving the Quran recitation and reading skills.Features of Noorani Qaida:Chapters: Division in 17 chapters for step by step learning. Detail of every chapter/lesson is given below.

 1. Chapter 1: Single Letters (Huroof)
 2. Chapter 2: Compound Letters (Murakkabat)
 3. Chapter 3: Abbreviated Letters (Muqta’at)
 4. Chapter 4: Discussion about Movement (Harkaat)
 5. Chapter 5: Nunnation (Tanween)
 6. Chapter 6: Exercise of Movement and Nunnation
 7. Chapter 7: Vertical Zabr, Vertical Zair, Reversed Paish
 8. Chapter 8: Letters with Long Vowel Sign and Soft Letters (Huroof Madd’ah o Leen)
 9. Chapter 9: Exercise of Movement and Nunnation, Vertical Zabr, Vertical Zair, Reversed Paish, Letters with Long Vowel Sign and Soft Letters (Huroof Madd’ah o Leen)
 10. Chapter 10: Quiescency (Jazm)
 11. Chapter 11: Exercise for Quiescency (Jazm)
 12. Chapter 12: Sign of Duplication (Tashdeed)
 13. Chapter 13: Exercise for Duplication (Tashdeed)
 14. Chapter 14: Exercise for Duplication and Quiescency (Tashdeed o Sukoon)
 15. Chapter 15: Exercise of Two Duplications in one Word ( Tashdeed Ma’aa Tashdeed)
 16. Chapter 16: Exercise for Duplication after Long Vowel in a word
 17. Chapter 17: Finishing Lesson and Revision of Previous Exercises

Audio: A narrator recites Noorani Qaida to show how to read Arabic. The voiceover is done in English to make it easily understandable by everyone.

– See more at: HTTP://www.quranreading.com/blog/download-noorani-qaida/#sthash.b5RvHZl3.dpuf

Download Noorani Qaida Arabic Alphabets (File Size: 25M)

4AppsApk.com دانلود لینک مستقیم به برنامه های آندروید محبوب ترین و بازی است. این برنامه برای استفاده از آزمون منتشر شده است. تمام برنامه ها و بازی ها فقط برای منزل و یا استفاده شخصی در دسترس هستند. "Free Download Noorani Qaida Arabic Alphabets Ver 1.1. Apk APP for Android" توسعه دهنده اصلی این است, اموال و علامت تجاری و تمامی حقوق مادی و معنوی برای توسعه. ما سعی می کنیم به APK فایل در اینجا آن را به عنوان وجود دارد در فروشگاه Play گوگل بدون هیچ تغییر دهید.

1 اظهار نظر

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید