نرم افزار های آندرویید

Galaxy Bowling 3D v8.1 Apk

4AppsApk.com سعی کنید به آخرین نسخه "Galaxy Bowling 3D v8.1 Apk" برای تلفن آندروید خود. این برنامه متعلق به دسته نرم افزار های آندرویید. این فایل APK آخرین بار در اکتبر به روز 31, 2014 در 8:28 ساعت. را انتخاب کنید و دانلود از لینک دانلود زیر را مستقیم برای شروع را دریافت فایل APK برای "Galaxy Bowling 3D v8.1 Apk", و سپس فایل انتقال به کارت SD گوشی آندروید خود را و استفاده از یک مدیر فایل است شما ترجیح می دهید به فهرست و آن را نصب کنید. شما آندروید نیاز 4.0.3 نسخه یا بالاتر برای نصب این برنامه.

Galaxy Bowling 3D v8.1 Apk

Galaxy Bowling 3D Apk is a different game for اندروید کاربران. Galaxy Bowl هست یک 3D bowling game با 11 es, realistic physics, 4 بازیکن local muti player, dozens of balls, online leader boards and planet loads of fun.

ویژگی های کلیدی:-

  • Fun, pick up and play game play. Touch to position the ball and then swipe your finger finger to roll it. Tilt or swipe your finger to add spin
  • 100 pin challenge, duck pin, five pin skittles and nine pin bowling variations. These have new pin types, balls, rules and challenges
  • Beautiful 3D graphics. Reflective lanes and shiny bowling balls look great on any device
  • Online leaderboards
  • One of the most popular bowling games in the world today. Score strikes, spares and turkeys
  • Practice challenging spares. Clear stages to unlock new balls
  • Knock down as many pins as you can in 5 throws at a rack of 100 pins

Galaxy Bowling 3D v8.1 Apk

دانلود برنامه APK از سرور امن >>

اطلاعات بیشتر از Play Store گوگل

این اعلان را به اشتراک گذارید:

پیام بگذارید