نرم افزار های آندرویید

MacroDroid - اتوماسیون دستگاه 3.17.10 نرم افزار

4AppsApk.com سعی کنید به آخرین نسخه "MacroDroid - اتوماسیون دستگاه 3.17.10 نرم افزار" برای تلفن آندروید خود. این برنامه متعلق به دسته نرم افزار های آندرویید. این فایل APK آخرین بار در ژوئن به روز 9, 2017 در 5:43 ساعت. را انتخاب کنید و دانلود از لینک دانلود زیر را مستقیم برای شروع را دریافت فایل APK برای "MacroDroid - اتوماسیون دستگاه 3.17.10 نرم افزار", و سپس فایل انتقال به کارت SD گوشی آندروید خود را و استفاده از یک مدیر فایل است شما ترجیح می دهید به فهرست و آن را نصب کنید. شما آندروید نیاز 4.0.3 نسخه یا بالاتر برای نصب این برنامه.

MacroDroid - اتوماسیون دستگاه 3.17.10 نرم افزار

MacroDroid is a powerful task automation and configuration برنامه that focuses heavily on usability with a simple UI and logical step by step process.
A few examples of what MacroDroid can automate:

Turn on the Wifi connection when you launch a particular app (and off again when closed).
Auto respond to a specific incoming SMS by sending your current location.
Toggle the power button to tell you the time (without taking out of your pocket).
Use NFC tags to configure the device (turn on bluetooth, set volume etc).

Creating a custom macro is easy:

Click ‘Add Macro’
Select a trigger from the list – (به عنوان مثال،. سطح باتری).
Configure trigger specific settings (به عنوان مثال،. سطح باتری < 10%)
Select an action from the list (e.g Configure Wifi)
Configure action specific setting (به عنوان مثال،. Disable Wifi)
Add more actions as required
(Optionally) add constraints from the list (به عنوان مثال،. Day of the Week)
Configure constraints as required (به عنوان مثال،. Saturday and Sunday)
Add more constraints as required
Choose a name and category for the macro

MacroDroid includes many built in and user shared templates to demonstrate the power and flexibility of the application and help you get started. These templates can be used as is, or easily customised to meet your needs.

==========
Pro Version
==========

The free version of MacroDroid is limited to five macros and displays adverts. You can upgrade in the application to allow unlimited macros and remove all adverts. In addition Pro users can share their macros with the community using the built in template store.

=======
حمایت کردن
=======

Please use the in-app forum for all usage questions and feature requests, or access the forums via www.macrodroid.com.

To report bugs or other issues please contact me at [email protected] with as much information as possible (including device and OS version).

چه خبر

Added Stopwatch trigger.
Stopwatches can now be viewed and ified via the drawer menu.
Added hh:mm:ss formatting for stopwatch values when used in “Special Text”
Record microphone action now allows the path to be specified.

اطلاعات برنامه:
نام نرم افزار : MacroDroid - اتوماسیون دستگاه
نام بسته :com.arlosoft.macrodroid
برگرد .md5 :9132e7cda1797c1134331c57bd772b66
توسعه دهنده: b21ad909eee9a78049e6bcf2309fe079
اندروید حجم : 17.13 MB
به روز رسانی در فروشگاه بازی : مارس 4, 2017
نام نسخه & رمز: 3.17.10 (8037)

الزامات: 4.0.3+

  • دانلود نرم افزار
  • دانلود APK لینک 2

ما به خرید توصیه / خرید این برنامه از بازی فروشگاه و یا به وب سایت رسمی برای لذت بردن از برنامه بدون وقفه. این فایل apk فقط برای استفاده دادگاه / صفحه اصلی.

این اعلان را به اشتراک گذارید:

پیام بگذارید