نرم افزار های آندرویید

Math Tricks v8.7 (بدون تبلیغات) نرم افزار

4AppsApk.com سعی کنید به آخرین نسخه "Math Tricks v8.7 (بدون تبلیغات) نرم افزار" برای تلفن آندروید خود. این برنامه متعلق به دسته نرم افزار های آندرویید. این فایل APK آخرین بار در ژوئن به روز 29, 2015 در 6:06 ساعت. را انتخاب کنید و دانلود از لینک دانلود زیر را مستقیم برای شروع را دریافت فایل APK برای "Math Tricks v8.7 (بدون تبلیغات) نرم افزار", و سپس فایل انتقال به کارت SD گوشی آندروید خود را و استفاده از یک مدیر فایل است شما ترجیح می دهید به فهرست و آن را نصب کنید. شما آندروید نیاز 4.0.3 نسخه یا بالاتر برای نصب این برنامه.

math-tricks-v8-7-ad-free-apk

This program is designed for those who want to learn interesting mathematical tricks to speed up the calculating. These tricks will help solve part of the mathematical problems and tasks much faster than classical. Will also be helpful to those who want to hone basics such as the multiplication table.

When you learn these mathematical tricks, you’ll be able to show off your skills to friends and prove to them that you have a talent for mathematics. New skills you can use in the store, at school, at college, at work – wherever thanks to quick calculation skills can save a lot of precious time.

Fun Math Tricks:
1. Addition
2. Subtraction
3. Multiplication table
4. Division
5. Multiply two digit number by 11
6. Square numbers ending in 5
7. Multiply by 5
8. Multiply by 9
9. Multiply by 4
10. Dividing by 5
11. Subtracting from 1000
12. Tough multiplication
13. Power of two
14. Adding numbers close to hundreds
15. Subtracting numbers close to hundreds
16. Multiply numbers between 11 و 19
17. Square numbers between 11 و 99
18. Multiply two digit numbers having same tens digit and ones digits add up to ten
19. Square numbers between 50 و 59
20. Square numbers between 40 و 49
21. Multiply two digit numbers editing in 1
22. Percent
23. Square numbers between 100 و 109

Training e:
- 15 levels for every trick
– timer 15 ثانیه

چه خبر
v8.7:
1) n * 17

نیاز به آندروید: 2.3 و تا

این اعلان را به اشتراک گذارید:

پیام بگذارید