نرم افزار های آندرویید

RoehSoft Driv Expert v1.09 Apk

4AppsApk.com سعی کنید به آخرین نسخه "RoehSoft Driv Expert v1.09 Apk" برای تلفن آندروید خود. این برنامه متعلق به دسته نرم افزار های آندرویید. این فایل APK آخرین بار در ژوئن به روز 29, 2015 در 4:43 ساعت. را انتخاب کنید و دانلود از لینک دانلود زیر را مستقیم برای شروع را دریافت فایل APK برای "RoehSoft Driv Expert v1.09 Apk", و سپس فایل انتقال به کارت SD گوشی آندروید خود را و استفاده از یک مدیر فایل است شما ترجیح می دهید به فهرست و آن را نصب کنید. شما آندروید نیاز 4.0.3 نسخه یا بالاتر برای نصب این برنامه.

 

RoehSoft Driv Expert v1.09 Apk

RoehSoft Driv Expert v1.09 Apk Save time for power users. You can create partitions on all external drives and check and repair the internal Nand ad eMMC ext 4 ad vfat drives. For all operations on اندروید, you need kernel FileSystem support.

It can create a Firmware Dump easy for post processing on a PC which is needed to edit drive layout for the internal eMMc drives. You can also repair this internal eMMc or Nand drives but be careful.

چه خبر

  • Better root detection

RoehSoft Driv Expert v1.09 Apk

این اعلان را به اشتراک گذارید:

پیام بگذارید