نرم افزار های آندرویید

ROEHSOFT DRIVE-EXPERT v1.09 Apk

4AppsApk.com سعی کنید به آخرین نسخه "ROEHSOFT DRIVE-EXPERT v1.09 Apk" برای تلفن آندروید خود. این برنامه متعلق به دسته نرم افزار های آندرویید. این فایل APK آخرین بار در ژوئن به روز 29, 2015 در 6:20 ساعت. را انتخاب کنید و دانلود از لینک دانلود زیر را مستقیم برای شروع را دریافت فایل APK برای "ROEHSOFT DRIVE-EXPERT v1.09 Apk", و سپس فایل انتقال به کارت SD گوشی آندروید خود را و استفاده از یک مدیر فایل است شما ترجیح می دهید به فهرست و آن را نصب کنید. شما آندروید نیاز 4.0.3 نسخه یا بالاتر برای نصب این برنامه.

roehsoft-drive-expert-v1-09-apk

THIS APP NEEDS ROOT!
Manage,repair and ify Tool for اندروید SD/HD/FLASH Drives. Save Time for Power Users. This App is not for Beginners or normal User! You can Create Partitions on all external Drives. And Check and repair the internal NAND and eMMC ext4 and vfat drives.For all Operations on Android you need Kernel Filesystem Support.

It can create a Firmware Dump (and scripts) easy for postprocessing on a PC (لینوکس) wich is needed to edit Drivelayout for the internal eMMC Drives. You can also repair this internal eMMC or NAND Drives but be very careful!
When you have a Business you may use it for fastrepair internal drives or any other service.

This App is nothing for Beginners!!! For Expert and Profi User wich know what is to do. It can save Recovery,سیستم,نهانگاه,Boot Images and on some MTD devices alos direct dump the kernel.img and logo.bin …

Before you change anything on internal Drives please create a Firmware Backup!!!

Beginners should use Partition Toolkit!

چه خبر
1.09 Better ROOT detection

نیاز به آندروید: 2.0 و تا

این اعلان را به اشتراک گذارید:

پیام بگذارید