نرم افزار های آندرویید

Smart Screen On Off PRO 3.2 نرم افزار

4AppsApk.com سعی کنید به آخرین نسخه "Smart Screen On Off PRO 3.2 نرم افزار" برای تلفن آندروید خود. این برنامه متعلق به دسته نرم افزار های آندرویید. این فایل APK آخرین بار در ژوئن به روز 7, 2017 در 6:56 ساعت. را انتخاب کنید و دانلود از لینک دانلود زیر را مستقیم برای شروع را دریافت فایل APK برای "Smart Screen On Off PRO 3.2 نرم افزار", و سپس فایل انتقال به کارت SD گوشی آندروید خود را و استفاده از یک مدیر فایل است شما ترجیح می دهید به فهرست و آن را نصب کنید. شما آندروید نیاز 4.0.3 نسخه یا بالاتر برای نصب این برنامه.

Smart-Screen-On-Off-PROSmart Screen On Off PRO 3.2 نرم افزار

You can turn on/off the screen your device don’t need power by many way below:
►Double Tap HOME SCREEN To Screen OFF
► Support Animation screen OFF
***SHAKE SENSOR***
► Shake to screen ON/OFF.
► You can set shake count to turn ON/OFF screen
***PROXIMITY SENSOR***
► Use Proximity sensor to turn ON/OFF screen.
► Proximity Smart Cover feature for user using Flip Cover (If you use a phone case with cover, just close the cover to turn screen OFF. and open the cover to turn screen ON).
► With Smart Cover feature when you put the phone in a pocket to turn screen OFF, and take the phone out your
pocket the screen will be turn ON.
► You can set time off delay to turn OFF screen.
► You can set Swipe count to Swiping over the proximity sensor to turn ON/OFF screen.
***GRAVITY SENSOR***
► Turn OFF screen when you put your Smartphone on table and turn ON when you hold it in your hands and more.
► You can show notification and shortcut to using برنامه به سرعت.
***Suggestions***
– Double Tap Home Screen to Screen OFF, Shake to Screen ON
– Shake to turn OFF, use the proximity sensor to open the screen to the most comfortable and most effective.
– When only opening screen features with the proximity sensor when taking the phone out of the bag itself on the screen.
– Besides you can very much for the way how to shut off by different types of sensors.
*** IMPORTANT NOTE ***
Unfortunately in some devices, the accelerometer sensor cannot be used when the screen is OFF so you can’t turn on screen by feature Shake sensor and Gravity sensor. But you can use proximity sensor.

الزامات: 2.3+

Download Locations for Smart Screen On Off PRO 3.2 نرم افزار

• دانلود APK از سرور امن - >> در دسترس نیست >>

• این در Google Play مطلع >>

این اعلان را به اشتراک گذارید:

پیام بگذارید