نرم افزار های آندرویید

Square InstaPic – No Crop HD 4.1.9 APK

4AppsApk.com سعی کنید به آخرین نسخه "Square InstaPic – No Crop HD 4.1.9 APK" برای تلفن آندروید خود. این برنامه متعلق به دسته نرم افزار های آندرویید. این فایل APK آخرین بار در ژوئن به روز 12, 2017 در 3:06 ساعت. را انتخاب کنید و دانلود از لینک دانلود زیر را مستقیم برای شروع را دریافت فایل APK برای "Square InstaPic – No Crop HD 4.1.9 APK", و سپس فایل انتقال به کارت SD گوشی آندروید خود را و استفاده از یک مدیر فایل است شما ترجیح می دهید به فهرست و آن را نصب کنید. شما آندروید نیاز 4.0.3 نسخه یا بالاتر برای نصب این برنامه.

Square InstaPic – No Crop HD 4.1.9 APK

شرح
Post full size picture on Instagram with free Square InstaPic – No Crop photo squarer app.

This photo editing app makes all pictures into high quality squared instasize images for social networks. No more frustration when you have to crop your great full size photos before posting them on social networks. This is the best app for Instagram photo squaring.

POST ENTIRE PHOTOS ON INSTAGRAM
The easiest way to post high quality full size picture on Instagram without cropping them! One click and you got your square photo for Instagram, فیس بوک, واتساپ, و غیره.
BLURRED BACKGROUND
Create beautiful images with nice blurred backgrounds. Available only on اندروید 4.0 و تا.
ADD FILTERS AND TEXT TO YOUR PICTURES
Add great filters and typography to your photos.
We have high quality filters so your picture will truly stand out from the rest!
ADJUSTMENTS
Fine-tune your pictures with Contrast, Brightness, Saturation etc. ابزار.
ADD BACKGROUNDS
Add over 50 pattern backgrounds or use unlimited choice of background colors.
EYEDROPPER TOOL
Use Eyedropper Tool to easily choose best matching background color form selected picture.
CREATE COLLAGES
Use the Collage option to create beautiful collages.
SIMPLE USER INTERFACE
ساده, but powerful user interface helps to get job done much quicker.

Download Square InstaPic and experience the best No Crop app on Android! The most useful free app for Instagram.

★★★ IMPORTANT ★★★
Developing quality apps requires months of effort and dedication. To keep the development going and to recover my costs, this app uses ads for monetization.


چه خبر
نسخه 4.1.9
🔘 Added new language: سینهالی,
🔘 Added helper function for easier image centering,
🔘 Turkish language corrections,
🔘 Bug fixes and improvements.
Big thanks to following people for translations: Namal Semage (سینهالی), Oguz Dikbakan (ترکی).


لینک های دانلود راهنمای:

این اعلان را به اشتراک گذارید:

"Square InstaPic – No Crop HD 4.1.9 APK" اموال و علامت تجاری از توسعه دهنده اصلی / مالک است, تمام حقوق این سایت متعلق توسعه دهندگان مربوطه. ما مسئول نیست برای هر چیزی برای تلفن و یا talet شما اتفاق می افتد, ما سعی می کنیم به فایل APK به عنوان آن چیزی است که در playstore گوگل وجود دارد.

پیام بگذارید