نرم افزار های آندرویید

وای فای USB دیسک - هوشمند دیسک نرم افزار 1.9 نرم افزار

4AppsApk.com سعی کنید به آخرین نسخه "وای فای USB دیسک - هوشمند دیسک نرم افزار 1.9 نرم افزار" برای تلفن آندروید خود. این برنامه متعلق به دسته نرم افزار های آندرویید. این فایل APK آخرین بار در ژوئن به روز 9, 2017 در 1:58 ساعت. را انتخاب کنید و دانلود از لینک دانلود زیر را مستقیم برای شروع را دریافت فایل APK برای "وای فای USB دیسک - هوشمند دیسک نرم افزار 1.9 نرم افزار", و سپس فایل انتقال به کارت SD گوشی آندروید خود را و استفاده از یک مدیر فایل است شما ترجیح می دهید به فهرست و آن را نصب کنید. شما آندروید نیاز 4.0.3 نسخه یا بالاتر برای نصب این برنامه.

وای فای USB دیسک - هوشمند دیسک نرم افزار 1.9 نرم افزار

وای فای USB دیسک - هوشمند دیسک نرم افزار 1.8 نرم افزار

Smart Disk Mounter is the برنامه which the smart phone can be used as Wireless USB disk at the computer. Smart mobile phones can be used as a wireless hard drive in PC Windows and Mac OS-X.
It is designed that the smartphone can do same operation with general USB memory disk or Wi-Fi wireless disk device. It doesn’t use any USB cable, USB memory, memory card, web browsers or the general FTP programs.

This app offers functions to save and read the data of smartphone in PC Windows and Mac OS-X.

Have you been using the USB memory which is easy to be lost or broken? Put the valuable data into your valuable smartphone. That’ll be much better in aspect of security.

Are you still carrying your important data with USB memory? The Smart Disk Mounter app which can be used as “Portable Hard Disk” in the computer is the only app to use your data more safely and conveniently.

This app is designed for security of data. It is great for carrying the important files such as valuable documents, source codes, or certificate.

اکنون, Use the Smart Disk connecting by wireless rather than USB memory connecting with port. You can carry and use them much more convenient.

در همین حال, you feel difficult at saving and using data in smart phone. When you install the Smart Disk Mounter, your smartphone becomes convenient device for saving data through Wi-Fi much better than USB memory.

به منظور استفاده از این برنامه, which is distributed free of charge to the disk mounter program installed on your computer. Mounter program provides PC Windows and Mac OS-X. You can download and install it from developer website at any time.

Website Address:
HTTP://www.smartdisk.org

As following address, You can find videos provide our introduction as well as usage for the app.
HTTP://www.youtube.com/smartdiskvideo

متشکرم.

چه خبر
Create Shortcut Icon

اطلاعات برنامه:
نام نرم افزار : وای فای USB دیسک - هوشمند دیسک نرم افزار
نام بسته : org.smartdisk.mounter.pro
برگرد .md5 : 9d3e5323061e58ba0c8d2cdbb580af63
اندروید حجم : 3.97 MB
به روز رسانی در فروشگاه بازی : اوت 20, 2016
نام نسخه & رمز: 1.9(20)

الزامات: 3.0 و تا

پیام بگذارید