سلب مسئولیت

  • 4Appsapk.com با Google مرتبط یا وابسته نیست, گوگل بازی و یا آندروید به هیچ وجه.
  • تمام برنامه های & بازی ها دارایی و علامت تجاری توسعه دهنده یا ناشر مربوطه هستند.
  • تمام برنامه های & بازی های موجود در 4Appsapk.com فقط برای استفاده در خانه یا شخصی است.
  • مطالب موجود در وب سایت 4Appsapk.com "همانطور که هست" ارائه شده است. 4Appsapk.com هیچ تضمینی نمی دهد, بیان یا ضمنی, و بدین وسیله کلیه ضمانت های دیگر را رد و رد می کند, از جمله بدون محدودیت, ضمانت ضمنی یا شرایط تجارت, تناسب اندام برای یک هدف خاص, یا عدم نقض مالکیت معنوی یا نقض حقوق دیگر.
  • به علاوه, 4Appsapk.com درمورد صحت ، ضمانت نمی کند و هیچ گونه توضیحی نمی دهد, نتایج احتمالی, یا قابلیت اطمینان استفاده از مطالب در وب سایت اینترنتی آن یا در غیر این صورت مربوط به این مطالب یا در هر سایت مرتبط با این سایت.

این “سلب مسئولیت” آخرین بار در تاریخ 22 مه-2017 متهم شد