سلب مسئولیت

  • 4Appsapk.com is NOT associated or affiliated with Google, گوگل بازی و یا آندروید به هیچ وجه.
  • تمام برنامه های & games are property and trademark of their respective developer or publisher.
  • تمام برنامه های & games in 4Appsapk.com are for HOME or PERSONAL use ONLY.
  • The materials on 4Appsapk.com’s web site are provided “as is”. 4Appsapk.com makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.
  • به علاوه, 4Appsapk.com does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

این “سلب مسئولیت” was last ified on 22-may-2017