Odricanje

  • 4Appsapk.com nije povezan ili povezane s Googleom, Google Play ili Android na bilo koji način.
  • Sve aplikacije & igre su vlasništvo i zaštitni znak njihovim razvojnog programera i izdavača.
  • Sve aplikacije & games in 4Appsapk.com are for HOME or PERSONAL use ONLY.
  • Materijali na web stranicama 4Appsapk.com-a su pod uvjetom „kako jest”. 4Appsapk.com ne daje nikakva jamstva, izraženih ili pretpostavljenih, a ovime odriče i negira sva druga jamstva, uključujući, bez ograničenja, izvedena jamstva ili uvjete prodaje, prikladnosti za određenu namjenu, ili ne-povrede intelektualnog vlasništva ili drugog kršenja prava.
  • Unaprijediti, 4Appsapk.com ne jamči ili napraviti bilo kakve izjave u vezi točnosti, vjerojatno rezultata, ili pouzdanost korištenje materijala na svojim internet-stranicama ili na drugi način odnose na takve materijale ili na bilo koje web stranice povezane s ovim stranicama.

Ovaj “Odricanje” Datum zadnje promjene na 22-May-2017