Atruna

  • 4Appsapk.com nav saistīts vai saistīts ar Google, Google Play vai Android jebkādā veidā.
  • Visas lietotnes, & spēles ir īpašums un preču zīmju to attiecīgās attīstītājs vai izdevējs.
  • Visas lietotnes, & spēles 4Appsapk.com ir mājas vai tikai personiskai lietošanai.
  • Materiāli par 4Appsapk.com tīmekļa vietnē ir sniegta "kā ir". 4Appsapk.com nesniedz garantijas, tiešas vai netiešas, un ar šo atsakās, un noliedz visas citas garantijas, tostarp bez ierobežojuma, netiešas garantijas, vai nosacījumos pārdošanai, piemērotību noteiktam mērķim, vai intelektuālā īpašuma vai citas tiesību pārkāpumu, kas nav pārkāpums.
  • Tālāk, 4Appsapk.com negarantē vai veikt jebkādus iebildumus saistībā ar precizitāti, paredzamie rezultāti, vai uzticamību izmantošanas materiālu savā interneta mājas lapā vai kā citādi saistīti ar šādiem materiāliem vai par jebkuru vietas, kas saistītas ar šo vietni.

šis “Atruna” was last ified on 22-may-2017