Zrzeczenie się

  • 4Appsapk.com NIE jest powiązana ani stowarzyszona z Google, Android w Google Play lub w inny sposób.
  • Wszystkie aplikacje & gry są własnością i znakami towarowymi ich odpowiednich twórców lub wydawców.
  • Wszystkie aplikacje & gry w 4Appsapk.com są przeznaczone WYŁĄCZNIE do użytku domowego lub osobistego.
  • Materiały na stronie 4Appsapk.com są dostarczane „tak jak jest”. 4Appsapk.com nie udziela żadnych gwarancji, wyrażone lub dorozumiane, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatność do określonego celu, lub nienaruszanie własności intelektualnej lub inne naruszenie praw.
  • Dalej, 4Appsapk.com nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobne wyniki, lub niezawodność wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na jakichkolwiek witrynach połączonych z tą witryną.

To “Zrzeczenie się” ostatni raz odbył się 22 maja 2017 r