dementi

  • 4Appsapk.com NIE JE pridružená alebo spojená s Google, Google Play alebo Android v žiadnom prípade.
  • všetky aplikácie & Hry sú vlastníctvom a ochrannou známkou ich príslušných vývojár alebo vydavateľ.
  • všetky aplikácie & games in 4Appsapk.com are for HOME or PERSONAL use ONLY.
  • Materiály na webových stránkach 4Appsapk.com sú poskytované "tak ako sú". 4Appsapk.com neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto zrieka a popiera všetky ostatné záruky, zahŕňajúce bez obmedzenia, predpokladané záruky alebo podmienky predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, alebo non-porušenie práv duševného vlastníctva alebo iné porušenie práv.
  • ďalej, 4Appsapk.com nezaručuje ani žiadne vyhlásenie týkajúce sa presnosti, pravdepodobné výsledky, alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojich internetových stránkach alebo inak týkajúce sa týchto materiálov alebo z iných stránok spojených s touto stránkou.

toto “dementi” bol naposledy zmenený 22. Mája 2017