ứng dụng Android

Trực tiếp từ Instagram 25.0.0.27.136 (320dpi) apk

• Chụp và chia sẻ thông điệp vui vẻ nhanh hơn bao giờ hết.
• bạn bè Instagram của bạn được bổ sung ngay lập tức.
• Bộ lọc mặt Dành riêng, Boomerang và Instagram công cụ sáng tạo.
• Phối lại cho bạn bè’ pics.

Phiên bản: 25.0.0.27.136 (83429700) cánh tay
gói: com.instagram.direct
31.4 MB (32,929,456 byte)
tôi: Android 4.1 (Jelly Bean, API 16)
Mục tiêu: Android 6.0 (Marshmallow, API 23)

Trực tiếp từ Instagram 25.0.0.27.136 Gói ứng dụng mới nhất

Lại một Thảo luận