FaceApp PRO apk v2.0.905

quảng cáo:

FaceApp PRO

quảng cáo:

Biến đổi khuôn mặt của bạn sử dụng trí tuệ nhân tạo chỉ trong một vòi nước!

- Thêm nụ cười đẹp
- Nhận trẻ trở lên
- Trở thành hấp dẫn hơn
- Thay đổi giới tính

Có gì mới
sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
lựa chọn khuôn mặt trong một bức ảnh đa khuôn mặt (phiên bản pro chỉ)

CÓ GÌ MỚI

Bản cập nhật này bao gồm nhiều cải tiến nhỏ.
Cảm ơn phản hôi của bạn! Bạn làm cho chúng ta tốt hơn.
FaceApp Đội.

Tải FaceApp PRO v2.0.905 apk

quảng cáo:

Thêm bình luận